Priser

Mediation tager i de fleste tilfælde 3-4 timer, og salæret herfor svarer til et grundbeløb på kr. 8.000,00, der som udgangspunkt dækkes af hver part med halvdelen – svarende kr. 4.000, 00 til hver. Beløbet er inkl. moms for en ikke momsregistreret part, og med tillæg af moms for en momsregistreret part.

Salæret dækker forberedelse på 1 time og mægling indtil 4 timer på mit kontor inkl. sædvanlig forplejning.

Salæret betales forud for mediationen. Hvis den ene eller begge parter er repræsenteret af advokat, kan det aftales, at advokaten/advokaterne i fællesskab indestår for efterfølgende betaling, jf. principperne om honorering af syns- og skønsmand i Retsplejelovens § 208, stk. 3, 1. pkt.

Hvis mediationen har en varighed på mere end 4 timer, afregnes yderligere tid med kr. 2.000,00 pr. time – kr. 1.000,00 til hver part, der er inkl. moms for en ikke momsregistreret part og med tillæg af moms for en momsregistreret part. Ligeledes afregnes eventuel yderligere bespisning efter regning.

Hvis mediationen skal afholdes udenfor mit kontor eller på forhånd ventes at få en varighed udover det anførte for så vidt angår forberedelse og/eller mediationen, aftales salæret individuelt.

Det med småt

Jeg driver min advokatvirksomhed, Advokatfirmaet Lars Bo Nilsson, under  CVR-nr. 27 28 54 22.

Som advokat beskikket af Justitsministeriet er jeg medlem af Advokatsamfundet og underlagt de Advokatetiske Regler: De advokatetiske regler – fra 1. november 2015, og jeg har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i HDI-Gerling Forsikring. Jeg er tillige medlem af Danske Advokater.

Endvidere er jeg som mediator medlem af Danske Mediatoradvokater og MediationsInstituttet og underlagt de etiske regler, der er gældende for mediation: Etiske regler – Danske Mediatoradvokater

Der henvises endvidere til generelle forretningsbetingelser for advokaterne.com – der findes på hjemmesiden eller ved at trykke  her: http://www.advokaterne.com/forretningsbetingelser