Konflikter – uenigheder eller tvister – kan betragtes som et ”livsvilkår”, idet konflikter kan opstå og ofte opstår i situationer, hvor to eller flere parter, som indgår i et samarbejde eller i en fælles organisation, har forskellige interesser.

Vi er alle involverede i konflikter i dagligdagen – i familien, i relationen til børnene, i skolen, på arbejdspladsen, i boligforeningen eller lignende.
Fælles for disse konflikter er, at de opstår imellem parter, som har haft, har og fremadrettet gerne skal have et samarbejde til at fungere.

De fleste af disse konflikter løses, uden at vi bemærker det eller overhovedet tænker over det.

Men ind imellem kan en konflikt og uenighed ikke umiddelbart løses, fordi parternes ønsker, interesser og behov, der er årsagen til konflikten, er for forskellige. Parterne står langt fra hinanden.

I så fald kan konflikten bestå i længere tid, og konflikten vil ofte sprede sig i organisationen, således der opstår grupperinger – mellem ”dem” og ”os”.

En konflikt i en organisation, som får lov til at vokse og udvikle sig – eventuelt med inddragelse af andre end de oprindelige parter – vil i mange tilfælde – udover en negativ stemning – ende med, at parterne eller grupperne får en relation, som er direkte destruktiv i forhold til organisationens fælles mål og udvikling.

Sådanne konflikter kan ofte løses via en konstruktiv dialog imellem parterne, hvor hver part får mulighed for at udtrykke sine ønsker, interesser og behov og tilsvarende får mulighed for at høre og forstå modpartens baggrund for sine standpunkter.

Hvis parterne i en konkret konflikt har en interesse i at blive hørt af og forstå modpartens synspunkter, kan konflikten ofte løses og stridighederne bilægges, således det fremadrettede samarbejde kan fortsætte på en konstruktiv måde – i organisationens og alle de involverede parternes fælles interesse.

Konflikthåndtering som et værktøj til en løsning af konflikter internt i organisationer giver således parterne mulighed for at få et fremadrettet, konstruktivt samarbejde – hvilket oftest er at foretrække i forhold til alternativerne; brud, skilsmisse, klikedannelse, retssag, afskedigelse eller afbrydelse af samarbejdet på anden måde.

Mægling som konflikthåndtering, der kan gennemføres indenfor en kort tidshorisont (uger i stedet for år med en retssag), kan således spare parterne og organisationen som en helhed for mange bekymringer og nedbrudte relationer – foruden tid og omkostninger i familien, virksomheden eller organisationen.