Jeg er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet i 1990 og har efter få års ansættelse i Miljøministeriet og Justitsministeriet valgt advokatbranchen.

Efter endt fuldmægtigtid blev jeg beskikket som advokat i 1995, og jeg har møderet for alle retsinstanser. Jeg ført en lang række civile sager ved domstolene og voldgiftsretten som partsrepræsentant.

Igennem mere end 20 år har jeg således behandlet sager som partsrepræsentant inden for alle retsområder, og siden 2001 har jeg specialiseret mig indenfor for forsikrings- og erstatningsret – fra 2003 som selvstændig i kontorfællesskabet advokaterne.com.

Som partsrepræsentant har jeg jævnligt været involveret i sager, som ud fra en strikt juridisk vurdering må anses at være afgjort med det rigtige resultat – men som formentlig kunne være løst til større tilfredshed for begge parter, hvis sagen var blevet løst via dialog.

Ved siden af mit daglige arbejde som advokat og partsrepræsentant i tvister både før og under retssager, har jeg uddannet mig som mediator hos Danske Advokater.

Som mediator fungerer jeg som uvildig konfliktmægler imellem parterne i en konflikt i bestræbelser på at opnå en aftalt forhandlingsløsning, som er acceptabel og tilfredsstillende for alle parter – således den konkrete konflikt og løsningen af denne ikke hindrer eller vanskeliggør et fremadrettet samarbejde mellem parterne.

Som en del af advokaterne.com tilbyder jeg at afholde mediation og konfliktmægling på et neutralt sted – i mødelokalerne hos advokaterne.com, centralt i Aarhus.

Ligeledes kan jeg som partsrepræsentant bistå klienter til at få en konkret konflikt afsluttet på en hurtigere og billigere måde med et optimalt resultat.